BAU-bouw begeleiding

Uitvoeren

terug naar home →

Uitvoeren

Begeleiding, hulp bij uw(nieuw)bouwactiviteiten.

Wilt u een woning (ver)bouwen of bedrijfspand gaan (ver)bouwen? Heeft u enig idee hoeveel wetten, regeltjes,berekeningen, cijfers, begrotingen, offertes en kennismakinggesprekken hierbij komen kijken? Wij wel. Met ruim 40 jaar ervaring is BAU-Bouwbegeleiding dé expert op het gebied van bouwbegeleiding bij verbouwingen. Het is onze passie om het gehele verbouwproces transparanter te maken. Door zaken vooraf vast te leggen en in begrijpelijke taal te communiceren.

Wij begeleiden ook alle soorten verbouwingen. Denk aan dakkapel, uitbouwen, kantoorverbouwingen, keukens, badkamers, interne verbouwingen/renovaties of afbouw van casco woningen. Van kantoor tot monument, kortom van kleine tot grote plannen kunnen wij u helpen.


Aanvraag offertes

Het kiezen van een juiste aannemer/installateur die de werkzaamheden gaat uitvoeren is van groot belang. U wilt graag dat de afspraken goed worden nagekomen en u niet wordt geconfronteerd met een veel te late oplevering of een aannemer/installateur die failliet gaat. Het aanvragen van de aannemers/installateurs voor het indienen van een offerte gaat in goed overleg met u(uw voorkeur is in deze van groot belang). Wij helpen u bij dit traject en zorgen dat alles netjes op papier komt.

Selectie partijen

Eventueel zorgt BAU voor een actieve bouwbegeleiding. Hiermee houden we de vinger aan de pols en nemen we u alle communicatie, administratie en aansturing aangaande het bouwproces uit handen. Dit scheelt u een hele zorg en natuurlijk erg veel tijd.
 • Offertes aanvragen bij hoofdaannemers, leveranciers en onderaannemers, enkel en meervoudig
 • Beantwoording vragen en bewaken van het offertetraject van hoofdaannemer,leveranciers en onderaannemers
 • Beoordeling offertes
 • Kosten ramingen en calculaties

Opstellen contracten

Na het indienen van de offertes kan gebruik gemaakt worden van de inkoopervaring van BAU. Deze inkoopbegeleiding kan u wel 20 % voordeel opleveren. Door de schat van inkoopervaring kan BAU u van dienst zijn voor het selecteren en het vergelijken van offertes. Aansluitend kan BAU de door u gemaakte keuzes netjes en duidelijk zwart op wit zetten naar de gekozen partij.
 • Uitbrengen van gunningadvies
 • Onderhandelingen en gesprekken met hoofdaannemers,onderaannemers en leveranciers
 • Controle van de overeenkomst hoofdaannemer
 • -astleggen opdrachten/contracten aan hoofdaannemer, onderaannemers en leveranciers

Bouwbegeleiding op de bouwplaats

BAU is uw bouwopzichter op de bouwplaats. Met onze specialistische kennis controleren wij of er wordt voldaan aan uw totale wensen pakket en verstrekte opdrachten. Soms gaat er iets mis in de communicatie of worden er fouten gemaakt. Doordat er vaak meerdere partijen actief zijn op de bouwplaats wordt het balletje naar elkaar toegeschoven. Door miscommunicatie worden keuzes anders begrepen of was men niet juist op de hoogte. Uw BAU-Bouwbegeleiding zorgt consequent voor duidelijkheid, helder communicatie en hij lost problemen snel en adequaat op. Met zijn uitgebreide kennis en ervaring worden veel problemen voorkomen. Praktijkvragen worden door uw bouwbegeleider snel en vakkundig afgehandeld. Wat doet uw BAU-Bouwbegeleiding
 • Toezicht houden op kwaliteit van de uitvoering
 • Complete bouwadministratie
 • Controle werktekeningen
 • Bewaken van de informatie stroom
 • Controle monsters en keurmerken
 • Signalering van afwijkingen
 • Regelmatig bouwvergaderingen met de diverse partijen
 • Verzamelen van gegevens voor revisie tekeningen
 • Eindopleveringen en eventueel bouwkundige keuringen