BAU-bouw begeleiding

Begeleiden

terug naar home →

Begeleiding van A t/m Z

Transparant proces waarmee wij de particulier en MKB ondersteunen noemen wij de BAU-methode.
Die staat voor Bouwbegeleiding, Aannemersselectie en Uitvoering. Deze activiteiten kunnen wij in zijn geheel voor u uitvoeren maar ook kunnen wij dit als deelopdracht voor u uitvoeren. Wij zijn gegarandeerd voordeliger dan wanneer u alles zelf uitvoert. Hierdoor maken wij onze begeleiding kosten altijd goed.

BAU-Bouwbegeleiding bied u ondersteuning van idee tot en met eindoplevering van uw (nieuw)bouwactiviteiten, tot waar u het wenst. Hieronder valt o.a. het opstellen van het programma van eisen, het zoeken en het regelen van een bij uw plan passende architect, het regelen van de bouwvergunning, het opstellen van bestek/technische omschrijving op basis van uw pakket van eisen, de selectie van aannemer, installateur end., contracttering van de aannemer, installateur end, controle en vastlegging van de ontwikkelingen tijdens de bouwwerkzaamheden met eindoplevering en bewaking van het opleveren en nazorg.
BAU-Bouwbegeleiding maakt voordelig en zorgeloos bouwen voor u als particulier of MKB ondernemer mogelijk door kennis van de bouwmarkt en door duidelijk te communiceren tussen alle betrokken partijen en dit bovendien goed vast te leggen. Door deze begeleiding zijn prijsvoordelen voor de opdrachtgever gerealiseerd van soms wel 20% op de bouwkosten.

In een vrijblijvend gesprek bij u thuis kunnen wij onze activiteiten nader toe lichten. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een offerte van de kosten van onze BAU-Bouwbegeleiding mogelijkheden.
Wij kunnen u ook aan de hand van uw bouw of verbouwwens een ruwe indicatie van de bouwkosten geven. Dit is een indicatie op basis van kengetallen die op basis van ervaring zijn vast gesteld.


Programma van Eisen

Uw idee en uitgangspunten worden samengevat in een Programma van Eisen. Dit document is een duidelijke vertaling van uw wensen, eisen, bedrijfsorganisatie/-processen en de toekomstvisie waarmee het ontwerpteam aan de slag kan gaan.
 • Wat verwacht u?
 • Wat is uw doel?
 • Welke eisen heeft u?

Voor traject

Bij het gehele traject van idee tot vergunningaanvraag helpen en ondersteunen wij u. Denk aan:
 • Bouwtekeningen
 • Bestektekeningen
 • Calculaties
 • Brandweervoorschriften
 • Bouwbesluit
 • Gemeentelijk bestemmingsplan
 • En alles wat verder nodig is om succes te garanderen

Bouwbestek

Technische specificatie en algemene bepalingen duidelijk omschreven

Het maken van een goed bouwbestek is van groot belang voor het goed begeleiden van een bouwproject. Alles betreffende de bouw of verbouw is er in opgenomen en er zijn duidelijke afspraken. Dit voorkomt dat u geconfronteerd wordt met forse kosten van meerwerk. BAU maakt een goed bestek of technische omschrijving van uw verbouw- of bouwwensen.

Bouwbestek en bestektekeningen

Dit zijn de belangrijkste contract documenten. Het bouwbestek (technische omschrijving) is een samengesteld document waarin naast de technische specificaties ook de algemene bepalingen voor het werk worden vastgelegd. Door ondertekening van het contract, waar het bouwbestek deel van uitmaakt, verklaart de aannemer het werk uit te voeren overeenkomstig de daarin gestelde eisen en specificaties.

Wat wordt opgenomen in het Bouwbestek(technische omschrijving)

 • Voor het werk geldende voorwaarden
 • Bouwplaatsvoorzieningen
 • Verplichtingen van de opdrachtgever en de aannemer
 • Toe te passen materialen
 • Garanties
 • Opleveringsdatum
 • Betalingsregeling
 • Verzekeringen

Bouwvergunningen

Als uw plannen zijn uitgewerkt kunt u een bouwaanvraag indienen bij de gemeente. Een bouwaanvraag is een volledige omschrijving van een te maken bouwwerk, inclusief de materiaalkeuze, de uitvoeringsvoorwaarden, de prijs en opdrachtgever en alle voorwaarden en voorschriften die daarbij van belang zijn en . Het bouwbestek kan met de bestektekening de basis vormen van het contract tussen de opdrachtgever en aannemer. Kleine objecten die vergunningvrij gebouwd mogen worden(kleine tuinhuisjes, afscheidingen, kleine dakkapellen aan niet straatzijde van de woning, etc.) zijn hiervan uitgesloten. Uiteraard kan BAU-Bouwbegeleiding deze aanvraag bij de gemeente voor u verzorgen.

Aan welke voorwaarden toetst de gemeente uw bouwaanvraag?

Een bouwwerk volgens de lichte bouwvergunning wordt door de gemeente getoetst aan het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening, de welstandsnota en de constructieve veiligheidseisen uit het bouwbesluit. Een bouwwerk met reguliere vergunningsplicht wordt getoetst aan de gehele gemeentelijke bouwverordening, alle eisen uit het Bouwbesluit, het bestemmingsplan en de welstand. Bij deze procedure is een advies van de welstandcommissie verplicht.