BAU-bouw begeleiding

Programma van Eisen

terug naar home →

Uw idee en uitgangspunten worden samengevat in een Programma van Eisen. Dit document is een duidelijke vertaling van uw wensen, eisen, bedrijfsorganisatie/-processen en de toekomstvisie waarmee het ontwerpteam aan de slag kan gaan.

  • Wat verwacht u?
  • Wat is uw doel?
  • Welke eisen heeft u?