BAU-bouw begeleiding

Bouwvergunningen

terug naar home →

Als uw plannen zijn uitgewerkt kunt u een bouwaanvraag indienen bij de gemeente. Een bouwaanvraag is een volledige omschrijving van een te maken bouwwerk, inclusief de materiaalkeuze, de uitvoeringsvoorwaarden, de prijs en opdrachtgever en alle voorwaarden en voorschriften die daarbij van belang zijn en . Het bouwbestek kan met de bestektekening de basis vormen van het contract tussen de opdrachtgever en aannemer. Kleine objecten die vergunningvrij gebouwd mogen worden(kleine tuinhuisjes, afscheidingen, kleine dakkapellen aan niet straatzijde van de woning, etc.) zijn hiervan uitgesloten. Uiteraard kan BAU-Bouwbegeleiding deze aanvraag bij de gemeente voor u verzorgen.

Aan welke voorwaarden toetst de gemeente uw bouwaanvraag?

Een bouwwerk volgens de lichte bouwvergunning wordt door de gemeente getoetst aan het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening, de welstandsnota en de constructieve veiligheidseisen uit het bouwbesluit. Een bouwwerk met reguliere vergunningsplicht wordt getoetst aan de gehele gemeentelijke bouwverordening, alle eisen uit het Bouwbesluit, het bestemmingsplan en de welstand. Bij deze procedure is een advies van de welstandcommissie verplicht.