BAU-bouw begeleiding

Bouwbestek

terug naar home →

Technische specificatie en algemene bepalingen duidelijk omschreven

Het maken van een goed bouwbestek is van groot belang voor het goed begeleiden van een bouwproject. Alles betreffende de bouw of verbouw is er in opgenomen en er zijn duidelijke afspraken. Dit voorkomt dat u geconfronteerd wordt met forse kosten van meerwerk. BAU maakt een goed bestek of technische omschrijving van uw verbouw- of bouwwensen.

Bouwbestek en bestektekeningen

Dit zijn de belangrijkste contract documenten. Het bouwbestek (technische omschrijving) is een samengesteld document waarin naast de technische specificaties ook de algemene bepalingen voor het werk worden vastgelegd. Door ondertekening van het contract, waar het bouwbestek deel van uitmaakt, verklaart de aannemer het werk uit te voeren overeenkomstig de daarin gestelde eisen en specificaties.

Wat wordt opgenomen in het Bouwbestek(technische omschrijving)

  • Voor het werk geldende voorwaarden
  • Bouwplaatsvoorzieningen
  • Verplichtingen van de opdrachtgever en de aannemer
  • Toe te passen materialen
  • Garanties
  • Opleveringsdatum
  • Betalingsregeling
  • Verzekeringen